วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม หน้าหลัก E-TESTING
เอกสารภายใน


#
#
#
#
#
#
#


ประชาสัมพันธ์


หนังสือรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

DATE

2564 - 2568

ข่าวการศึกษา

เตรียมพร้อม V-NET

DATE

21-23 | มกราคม | 2566

นายกฯจี้ “พาน้องกลับมาเรียน” หวั่นโครงการฉาบฉวย

นายกฯจี้ “พาน้องกลับมาเรียน” หวั่นโครงการฉาบฉวย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อเสนอแนะถึงการดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียน มายัง ศธ.ว่า อยากให้โครงการดังกล่าวมีความยั่งยืนและมีการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นแบบฉาบฉวยผ่านมาแล้วผ่านไป ดังนั้น ตนจึงได้มอบเป็นโจทย์ให้หน่วยงานหลักใน ศธ.ที่เกี่ยวข้องไปจัดทำข้อมูลว่าจะดำเนินการอย่างไรให้โครงการนี้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง

ดูเพิ่มเติม

สพฐ.ลุย “Active Learning”

สพฐ.ลุย “Active Learning” หวังเกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน

ตนต้องการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยรับนโยบายและเป็นผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ

ดูเพิ่มเติม

กสศ. จับมือ กทม. ปิดช่องว่างทางการศึกษา

กสศ. จับมือ กทม. ปิดช่องว่างทางการศึกษา ป้องกันปัญหาเด็กหลุดนอกระบบ

การร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการและเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพฯ เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น การทำงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งหมด มีเป้าหมายเพื่อยกระดับอัตราการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัยและวัยเรียน

ดูเพิ่มเติม

บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารกิจกรรม


ศุกร์สดใส ใจอิ่มบุญ

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรม ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

DATE

02 | 09 | 2565

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 ณ สถานประกอบการในจังหวัดสุรินทร์

DATE

20 | 08 | 2565


# # # # # # # # # # # # # #
# # # #
# # # # # # # # # # # # # # #