วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม หน้าหลัก DVE-DATA
เอกสารภายใน


#
#
#
#
#
#
#
#

ข่าวการศึกษา

เตรียมพร้อม V-NET

DATE

21-23 | มกราคม | 2566


บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารกิจกรรม


ศุกร์สดใส ใจอิ่มบุญ

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ฟังธรรม ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

DATE

02 | 09 | 2565

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2565 ณ สถานประกอบการในจังหวัดสุรินทร์

DATE

20 | 08 | 2565


# # # # # # # # # # # # # #
# # # #
# # # # # # # # # # # # # # #