เอกสารภายใน


#
#
#
#
#
#
#

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการดาวน์โหลด

รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลการประเมินบ่มเพาะ63

ผู้เรียนหารายได้ระหว่างเรียน63

รายงานข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะที่สำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติงานไม้และสำรวจโยธาวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการงานไม้และสำรวจโยธาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) ครุภัณฑ์ชุดปฎิบัติการงานไม้และสำรวจทางโยธา

ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดแนวตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องกัดแนวตั้ง
ข่าวการศึกษา

นายกฯจี้ “พาน้องกลับมาเรียน” หวั่นโครงการฉาบฉวย

นายกฯจี้ “พาน้องกลับมาเรียน” หวั่นโครงการฉาบฉวย

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อเสนอแนะถึงการดำเนินโครงการพาน้องกลับมาเรียน มายัง ศธ.ว่า อยากให้โครงการดังกล่าวมีความยั่งยืนและมีการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นแบบฉาบฉวยผ่านมาแล้วผ่านไป ดังนั้น ตนจึงได้มอบเป็นโจทย์ให้หน่วยงานหลักใน ศธ.ที่เกี่ยวข้องไปจัดทำข้อมูลว่าจะดำเนินการอย่างไรให้โครงการนี้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง

ดูเพิ่มเติม

สพฐ.ลุย “Active Learning”

สพฐ.ลุย “Active Learning” หวังเกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน

ตนต้องการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในฐานะหน่วยรับนโยบายและเป็นผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ

ดูเพิ่มเติม

กสศ. จับมือ กทม. ปิดช่องว่างทางการศึกษา

กสศ. จับมือ กทม. ปิดช่องว่างทางการศึกษา ป้องกันปัญหาเด็กหลุดนอกระบบ

การร่วมมือครั้งนี้เป็นการบูรณาการและเชื่อมต่อฐานข้อมูลจากสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพฯ เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น การทำงานภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทั้งหมด มีเป้าหมายเพื่อยกระดับอัตราการเข้าเรียนของเด็กปฐมวัยและวัยเรียน

ดูเพิ่มเติมกิจกรรม

All images are from วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

 

Item Title

17:22 17th Feb 2015

Bruce Wayne

Lorem ipsum dolor set amet, some dummy content..

More
 

Item Title

17:22 17th Feb 2015

Harvey Dent

Lorem ipsum dolor set amet, some dummy content..

More
 

Item Title

17:22 17th Feb 2015

Clark Kent

Lorem ipsum dolor set amet, some dummy content..

More
 

Item Title

17:22 17th Feb 2015

Tony Stark

Lorem ipsum dolor set amet, some dummy content..

More
 

Item Title

17:22 17th Feb 2015

Steve Rogers

Lorem ipsum dolor set amet, some dummy content..

More
 

another

More

# # # # # # # # # # # # # #
# # # #
# # # # # # # # # # # # # # #