เผยแพร่เอกสารผลงานวิชาการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  ผลงานวิชาการนางณริญรชา เจริญสุข
  ผลงานวิชาการนายจักรกริช โพธิ์อุดม
  ผลงานวิชาการนายยุทธพงษ์ เดชบุรัมย์
  ผลงานวิชาการนางสาวสุชาวลัญช์ สุขจิต
  ผลงานวิชาการนางศุภานัน สุวรากรกุล
  ผลงานวิชาการนายมานิต แต้มแก้ว