รายชื่อสถานประกอบการ

บันทึกความร่วมมือ

ลำดับที่
ชื่อสถานประกอบการ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
1
บริษัท เอส พี บี เพาเวอร์เซอร์วิส
53/38 หมู่ 9 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
038-492579
2
บริษัท นาบุญอัพเกรด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
230/49 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
038-762891
3
บริษัท พานาโซนิค โฮมแอ๊พ ไลแอ็น(ประเทศไทย) จำกัด
71 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด กม.36 ม.5 ต.สมัคร อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
038-570010-19
4
บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย)จำกัด
1/50 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
035-330990-6
5
ร้านกังวานอิเล็กทรอนิกส์
172 ถ.เทศบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
6
ร้านวิสิทธิ์อิเล็กทรอนิกส์
295 ถ.จิตยบำรุ่ง บ.ข.ส. อ.เมือง จสุรินทร์ 32000
7
สุรินทร์ทีวีเน็ตเวิรค์
141 ถ.เทศบาล3 ต.ในเมือง จ.สุรินทร์ 32000
04451170812
8
ร้านตุ๊กอิเล็กทรอนิกส์
100 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
0801529663
9
ร้านโสภาอิเล็กทรอนิกส์
35/1 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
0874397195
10
ร้านบ้านผือโทรทัศน์
7/5 ต.รตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
0837389520
11
ร้านมัมซาวด์
401 ม.4 ถ.ปัทมานนท์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
0815474796
12
หจก.สหกลโอเอ
740/1 ถ.หลังเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
0445124478
13
ร้านณัฐดอทคอม
165 ม.1 ถ.ศรีนคร ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
044599104
14
อาทิตย์แคร์
154 ถ.กิตติคุณ ต.ตรัง อ.กันตรัง จ.ตรัง
0874699185
15
ร้านปออิเล็กทรอนิกส์
456 ม. ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
0867608198
16
ร้านนันออโตแอร์
21/75 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
044530290
17
ร้านนามชัยซาวด์
265 ม.9 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
0868689801
18
ร้านเจริญอิเล็กทรอนิกส์
72 ม.11 อ. สนม จ.สุรินทร์ 32160
0821462997
19
ช่างชาเซอร์วิส
ม.9 ต.แสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินร์ 32000
0876469138
20
ร้านรินทร์การช่าง
044530291 21,อู่ ต.คลีนิคยนต์,329 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120,0862548489 22,หจก.เกษตรร
26
เริงมอเตอร์ไซต์
34 ซ.ตาดอก ถ.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
0899241732
27
บริษัท ซินฮวดเฮงจั่น 1993
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
044511055
28
อู่ดาวทอง
110 ม.12 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
044599355
29
บริษัท ไฮสปีด มอเตอร์คาร์ 2002 จำกัด
21/3 ซ.ศิริมิตร ถ.วอภาวดีรังสิต แขวงลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพ
026177774
30
อู่ทองสุขเจริญยนต์
849 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
044514486
31
ร้านขุนตูมมอเตอร์ไซต์
82/2 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
044591629
32
บริษัท อภิรักษ์เครน แอนด์ ทรานสปอร์ต (2001)จำกัด
289/10 ม.10 ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
0898903272
33
หจก.สหกิจการไฟฟ้า
12/6 ม.4 ต.คลอง5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0265199433
34
TRI-EN SOLUTION
36/208 ม.13 ถ.ลาดพร้าว ซ.โชคชัย 4ลาดพร้าว กทม. 10230
35
ร้านนัดซาวด์ออโต้แอร์
644 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
044514598
36
บริษัท M.S. สวิตซ์สปอต
68/112 วอยบางกระดี่ 32 ถ.พระราม2 แขวงแสมคำ เขตขุนเทียน จ.กรุงเทพ
0860725915
37
โรงพยาบาลสุรินทร์
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
38
ร้านชาญเครื่องเย็น
154 ม.7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
39
บริษัท พาส409เอ็นจิเนียริ่ง
ถ.สุขุมวิท 107 แขวงบางนา เขตบางนา กทม.
02743314052
40
ร้านสตาร์แอร์
862/1 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
044511149
41
สุรินทร์ โมบายอิเล็กทรอนิค
65/67 ถ.เทศบาล 3 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
0445121300
42
บริษัท ไทยซัมมัท โอโต้ พาร์ท อินดัสตรี จำกัด
4/3 ม.1 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉนด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
023258000
43
ร้านศักดิ์กาแอร์
529/3 ม.14 ถ.ผดุงพาณิชย์ ต.เหนือเมือง จ.ร้อนเอ็ด
44
บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
8 ถ.หลักเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
044535069
45
บริษัท แอร์พลัส แอ๊พฟลาย จำกัด
48/259 ม.1 ซรามคำแหง 104 แขวงสะพานสูง
0272967968
46
บริษัท แอโรเฟลกซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
111/1 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
038593599
47
บริษัทครูต้อ จำกัด
ถ.มิตรภาพ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180
48
ธนาคารออมสิน
356 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินร์ 32000
49
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม
ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
50
สหกรณ์การเกษตรท่าตูม
207 ม.7 ถ.ปัทมานนท์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
044591177
51
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
224/1 ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง จ.สุรินทร์ 32000
044511275
52
หน่วยสัสดีอำเภอเมืองสุรนทร์
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง จ.สุรินทร์ 32000
0831012422
53
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาจอมพระ
ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
044581143
54
เทศบาลตำบลจอมพระ
19 ม.6 ถ.เทศบาล 18 ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32000
044581174
55
องค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อย
1 ม.9 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150
043546155
56
สำนักงานประชาสัมพันธ์
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
044544605
57
ธกส. สาขาชุมพลบุรี
350 ม1 ถ.ท่าตูม ต.ชุมพล อ.ชุมพลบุรี 32190
044596157
58
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง จ.สุรินทร์ 32000
044511575
59
ธนาคารออมสิน สาขาท่าตูม
237 ม.7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
044591129
60
บริษัท เอส อส เอ็นจิเนียริ่ง
185/6 ม.1 ถ.คลองมะเดื่อ ตแคราย อ.กระทุ่งเบน จ.สมุทรสาค
0384476572
61
ไปรษ์ณีย์ สาขาจอมพระ
96/6 ถ.ปัทมานนท์ ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 32180
044581120
62
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
55 ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
044511424
63
องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ
ม.1 ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
044145057
64
องค์การบริหารส่วนตำบลแก
ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
0864683109
65
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
405 ม.7 ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
044591223
66
สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์
407 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง จ.สุรินทร์ 32000
044511484
67
ที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
ถ.กรุงศรีนอก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
044511286-11
68
อบต. ยางสว่าง
ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
044712238
69
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม
ถ.ปัทมานนท์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
044591158
70
เทศบาลสุวรรณภูมิ
อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45150
71
ไปรษณีย์สนม
ถ.ศรีสนม ต.สนม จ.สุรินทร์ 32160
044589057
72
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาสุรินทร์ เขต 2
219 ถ.ศรีรัตน์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
044952070
73
ศาลจังหวัดสุรินทร์แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
588 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
044514742
74
องค์การโทรศัพท์ท่าตูม
ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
75
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธี
ต.หนองเมธี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
76
สำนักงานบังคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130
77
สถาบันครอบครัวเข้มแข็งสุรินทร์
อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
78
บริษัทเซเนบอส (ประเทศไทย) จำกัด
789/111 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
0382968678
79
บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด
3/88 ซชัยวัฒน์1 ถ.วุฒิกาศ 53 อ.บางค้อ จอมทอง กทม.10150
024772765
80
อบต.หนองบัว
ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120
81
ธกส. สาขาท่าตูม
ถ.ปัทมานนท์ ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 32120