นายศุภชัย แน่นอุดร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์
  • pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4
  • jquery image carousel
  • pic6
jquery image slider by WOWSlider.com v9.0
 
   
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลให้กับเทศบาลตำบลท่าตูม
ขอขอบพระคุณท่านผอ.ศิริวรรณ วงศ์วิลา และท่านผอ.เอี่ยมนภา บุญจันทร์
โครงการอบรมพัฒนาภาวะผู้นำ การเขียนแผนปฏิบัติงานฯ 19-20 ส.ค.66
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร โครงการ Fin. ดี We Can Do ระดับอาชีวศึกษา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนเสมาพัฒนาชีวิต กระทรวงศึกษาธิการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โครงการวันวิทยาศาสตร์ 16/08/66
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้เข้าประกวดชุดรีไซเคิล
แผนกวิชาการบัญชี #ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะความรู้ด้านการเงินโครงการ Fin. ดี We Can Do ระดับอาชีวศึกษา
โครงการวันวิทยาศาสตร์ 16/08/66
ผล VOTE ชุดรางวัลขวัญใจมหาชน
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12/8/66
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เรื่อง แผนธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2566
เกณฑ์การประกวดแข่งขันโครงการห่างกันเถอะ(วันใสห่างไกลยาเสพติด)ประจำปีการศึกษา 2566
การแข่งขันทักษะทางไวเบอร์ Thailand Cyber Top Talent 2023
โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา
9 ส.ค 66 โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยเรียน
9 ส.ค.66 โครงการอาชีวะต้านยาเสพติด
กิจกรรมเปิดภาคเรียนที่ 2/ 2566
“วันนวมินทรมหาราช”
โครงการประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4ฝ่าย
พิธียกเสาเอกเสาโทและแซนโฎนตา
ประชุมสามัญ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 11/10/66
ยินดีต้อนรับท่านรองณัฐพงษ์ ปรีชานนทกุล และคุณครูผู้ช่วยแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นางสาวธัญชนก หลุมทอง แผนกวิชาการบัญชี ได้รับเกียรติบัตรการคัดเลือกและยกย่อง “คนดีศรีจังหวัดสุรินทร์”
การประเมินการพัฒนาตามข้อตกลง PA 27 กันยายน 2566
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษา สกร.อำเภอท่าตูม
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้รับรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ 7
ขอแสดงความยินดีนางณริญรชา เจริญสุข ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
โครงการปฐมนิเทศทำสัญญานักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพและประชุมผู้ปกครอง
การออกนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ฯ ประจำปี 2566
งานแข่งขันกีฬาสี คชสาร เทศบาลท่าตูมเกมส์ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลท่าตูม
โครงการTo Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
24 สิงหาคม 66 ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ ทีม"พนมดิน โรบอท"
โครงการรับเตรียมเป็นลูกเสือวิสามัญ 23 สิงหาคม 2566
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลให้กับเทศบาลตำบลท่าตูม
 

ย้อนหลัง | ถัดไป

   
   
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)
   
   
   
   
   
   
   


free counter

ประวัติสถานศึกษา
วิสัยทัศน์พันธกิจ
คณะผู้บริหาร
แผนที่วิทยาลัย
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลงานหลักสูตรฯ
ข้อมูลงานอาคารสถานที่
ข้อมูลวัสดุ ครุภัณฑ์
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัดสุรินทร์
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ครูพิเศษสอน
เจ้าหน้าที่
พนักงานบริการ แม่บ้าน ยาม
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาโยธา
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธูรกิจ
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัยพัฒนานวัฒกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานความร่วมมือ
งานกิจกรรมนักเรียนฯ
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการฯ
งานโครงการพิเศษฯ
  วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม Thatum Industrial and Community Education college
เลขที่ 405 ถนน ปัทมานนท์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120 โทร 044-591769