• ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประชุมครูที่ปรึกษาและนักเรียน ที่รับผิดชอบแผนธุรกิจเพื่อขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 15.20 – 17.20 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาคาร 1 ชั้น 2 วิทยาล
 • วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม มอบทุนสนับสนุนให้กับทีม “บ้านช้าง Robot” เป็นตัวแทนการแข่งขันหุ่นยนต์ MCOT-ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ กรุงเทพมหานคร
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและพัฒนาภาวะผู้นำ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2563 ณ ภูแพรวพราว รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 • วันที่ 17 กันยายน 2563วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 17 กันยายน 2563 นางณริญรชา เจริญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการยึดมั่นในศาสนา ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ทีม “บ้านช้าง Robot” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน“มหกรรมหุ่นยนต์ MCOT-ABU 2020” รอบคัดเลือก ระดับอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • วันที่ 3 กันยายน 2563 นางณริญรชา เจริญสุข รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 1 กันยายน พ.ศ 2563 นางเอี่ยมนภาบุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ 2563 นางเอี่ยมนภาบุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประช
 • วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (กิจกรรมวัยรุ่นสดใส ห่างไกลยาเสพติด )
 • งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานโครงการ พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมเข้าร่วมโครงการฯ ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายรองรัตน
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการเลือกตั้ง คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ลานลำดวนวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคุณแม่วัยใส รักอย่างไรปลอดภัยไม่เสี่ยง ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมรองผู้อำนวยการฯ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสา (ช่วงเช้า) พิธีถวาย
 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
 • วันที่ 30 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รับการประเมินจากนายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูมและ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำอำเภอท่าตูม คณะกรรมการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสุริ
 • งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2305 อาคาร 2 ชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 29 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รับการประเมินการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 • วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.1 ทุกแผนกวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกวิชาช่างโยธา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตู
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์และช่างโลหะการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.1 แผนกวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมพร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางส่งท่านรองมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุริ
 • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 6 ชั่วโมง หลักสูตรการทำหน้ากากอนามัย วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 4 มีนาคม 2563
 • วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมรองผู้อำนวยการนำคณะครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม โครงการสืบสานวัฒนธรรม วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 28 กุมภาพันธ์ 2535 วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินโครงการพิธีเข้าประจำกองประดับแถบสามสีและเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่าลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพท่าตูม โดยชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นางศุภานัน สุวรากรกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันที่ 27 มกราคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเมินผลวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นางเอี่ยมนภาบุญจันทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในกลุมจังหวัดที่สังกัดเขตตรวจราชการที่ 8 โดยมี นางลำพูน ครอบแก้ว นายบรรลือศักดิ์ มานาดี นายนนท์ธพันธุ์ พิมพา นางชมบุญ ลาภอุปถัมภ์
 • วันที่ 27 มกราคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยชมรมวิชาชีพบัญชีร่วมกับแผนกวิชาการบัญชีและองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 23 มกราคม 2563
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครู พิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันครู ประจำปี 2563 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 15 มกราคม 2563
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำผู้บริการ คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันครู กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวิทยาลัย วันที่ 15 มกราคม 2563
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 9 มกราคม 2563
 • วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายรองรัตน์ จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2563 ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ณ ปั้ม ปตท.เจเจ ปิโตรเลียม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ และบุคลิกภาพบุคลากร วันที่ 27 ธันวาคม 2562
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 25 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม โดยนางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด
 • วันที่ 25 ธันวาคม 2562 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ Merry Christmas and Happy New Year Fantasy 25 December 2019 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน งานการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสุรินทร์ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมกิจกรรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอปะชุมอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 5 ธันวาคม 2562
 • คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในพื้นที่อำเภอท่าตูม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รับการประเมิน ผลการดำเนินงาน โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในพื้นที่อำเภอท่าตูม วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชี
 • ชมรมวิชาชีพบัญชีร่วมกับแผนกวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโพธิ์พฤกษาราม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัทคุณเฮงยานยนต์สุรินทร์ (1999) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด มอบทุนสนับสนุนให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นตัวแทนในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 22/2562 วันที่ 11
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมโครงการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
 • นางเอี่ยมนภาบุญจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสุดยอดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณบริเวณลานลำดวลวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม