รายชื่อประวัติและสถานที่ทำงานของศิษย์เก่าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  นายนิมมานนท์ ลาสระคู
  นายวรวุฒิ บุตรงาม
  นายธงทอง วันลักษณ์