#

กิจกรรม

กิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

#
09-04-2564

สรงน้ำพระ 9 เมษายน 2564

นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ เพื่อเป็นศิริมงคล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

#
07-04-2564

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา 2563

นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมอาคาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

#
02-04-2564

โครงการทำบุญแผนกวิชาช่างยนต์

วันที่ 2 เมษายน 2564 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ร่วมกับ แผนกวิชาช่างยนต์ ดำเนินโครงการทำบุญแผนกวิชาช่างยนต์ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ อาคาร 3 ชั้น 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม