#
#

#

การแต่งกายของบุคลากร

วันจันทร์ - แต่งกายด้วยชุดข้าราชการ/ชุดพนักงานราชการ/ชุดสีกากี วันอังคาร - แต่งกายเสื้อสีแดงเลือดหมูของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันพุธ - แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสุภาพ วันพฤหัสบดี - แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสุภาพ วันศุกร์ - แต่งกายผ้าไทยหรือชุดผ้าพื้นเมือง