• การแต่งกายของบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ประจำปีการศึกษา 2562
  • วันจันทร์ แต่งกายด้วยชุดข้าราชการ/ชุดพนักงานราชการ/ชุดสีกากี
  • วันอังคาร แต่งกายเสื้อสีแดงเลือดหมูของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • วันพุธ แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสุภาพ
  • วันพฤหัสบ่ดี แต่งกายด้วยเสื้อผ้าชุดสุภาพ
  • วันศุกร์ แต่งกายผ้าไทยหรือชุดสุภาพ(จังหวัดมีนโยบายแต่งชุดผ้าไทยในวันศุกร์)