รายชื่อสถานประกอบการ
  บริษัทบางกอกอินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัด
  บริษัทแคนนอน นิคมอุตสาหกรรม ไฮเทค (ประเทศไทย)จำกัด
  บริษัท พานาโซนิค โฮม แอ๊พไลแอ็นซ์ (ประเทศไทย)จำกัด
  บริษัท เอส.พี.บี.พาวเวอร์เซอร์วิส จำกัด
  บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดัก(ประเทศไทย)จำกัด
  บริษัท ซีพี่ออลล์ จำกัด(มหาชน)