• วันที่ 22-23 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำโดยนางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแ
 • 20 กันยายน 2562 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ให้เกียรติ อ่านสาร โครงการอ่านสารวันสันติภาพสากล และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน เนื่องในวันสันติภาพสากล ( 21 กันยายน) เพื่อให้ทุกคนตร
 • วันที่ 19 กันยายน 2562 งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีง
 • วันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายมานิต แต้มแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยก
 • วันที่ 15 สิงหาคม 2562 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดย นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู
 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นัก
 • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และถวายสัตย์ปฏิญ
 • วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมกิจกรรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบ
 • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นายสมพร หมานมา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นั
 • การตรวจราชการและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นที่เขตราชการที่ 13 โดย นายนิวัต ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ และนางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชี
 • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการคุณธรรมนำความรู้สืบสาน อนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่15 กรกฎาคม 2562
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอา
 • โรงพยาบาลสุรินทร์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครู ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าต
 • โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับครู ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าต
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ข้าราชการ เข้าร่วม การอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นท
 • ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ลูกเสือแห่งชาติ โดย นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิด พร
 • โครงการจัดการแข่งขันและคัดเลือกนักกีฬาอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2562 ประเภทกีฬาฟุตซอล (ชาย) ระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 โดย นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยกา
 • วันที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม โดย นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมเป็นประธานในพิธี พร้อมค
 • ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยนางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป
 • วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื
 • นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม และนางศุภานัน สุวรากรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมพิธีมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาและมอบทุนการศึกษา สนับสนุน และส่งเสริมก
 • แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการทำบุญแผนกบัญชี (กิจกรรมตักบาตรร่วมขัน ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ แผนกวิชาการบัญชี อาคารพนมดิน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • พระธรรมฑูตประจำหน่วยของอำเภอท่าตูม ออกปฏิบัติงานธรรมฑูต ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้เติบโตเป็นอนาคตที่ดีตระหนักเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และเป็นกำลังปกป้องคุ้มครอ
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เข้าร่วมโครงการประชุมติดตามและประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประช
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เข้าร่วมโครงการประชุมติดตามและประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประช
 • วันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมรองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมกิจกรรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเ
 • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการ ตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ ดิจิทอลชุมชน (ICT) วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินท
 • ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอท่าตูม ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเ
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการสัมมนานักเรียน นักศึกษา กลับจากฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทย
 • วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำโดย นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม และทำพิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในโอกาส
 • โครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทย
 • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.
 • วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แ
 • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ครั้งที่ ๖ ในวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 ตรวจรถก่อนใช้ เดิอนทางปลอดภัย อาชีวะอาสาฟรี ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ปั้ม ปตท.เจเจปิโตรเลียม อำเภอท่าตูม จังหว
 • โครงการ Merry Christmas And Happy New Year Fantasyวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำผู้บริหารคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินกิจกรรม 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ลาน
 • นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จำนวน 7 ทุนๆละ 3,000 บาท วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชี
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาอาชีวศึก
 • นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้นวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ
 • นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิ
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาออกฝึกปรสบการณ์ทักษะวิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ณ หอประชุม
 • งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2561 ระดับสถานศึกษา โดยมีนายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 รุ่นที่ 2 วันที่ 1-2 กันยายน 2561 (แผนกวิชาการบัญชี,แ
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 12 สิงหา เทิดทูนบูชา มารดาผู้มีพระคุณ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรมงานสัปดาห์ พระพุทธศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดพรพุทธบ
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan) และพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME Startup) ปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 256
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการ รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรก
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพสำหรับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าต
 • วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดโครงการเผยแผ่ธรรมของพระธรรมทูต โดยพระธรรมทูตสายที่ 6 ประจำอำเภอท่าตูม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอ
 • ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมต้อนรับทีมหุ่นยนต์ บ้านช้างโรบอท วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ที่คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Ro
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการ ตรวจสุขภาพ นักรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ พ.ศ.2561 วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ หนองน้ำบ้านเฉนียง ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส
 • โครงการสัมนานักเรียน นักศึกษา กลับจากฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ /ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. - 16.00 น. ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤ
 • งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1) ประจำปีการศึกษา 1/2561
 • พิธีเปิดโครงการ อาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ปั้ม ปตท. เจเจปิโตรเลียม อำเภอท่าตูม
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ทำพิธีทำบุญขึ้นอาคารใหม่ วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการสร้างผลงานอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสู่การบูรณาการสะเต็มศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 9 -10 เมษายน 2561 ณ
 • โครงการประชุมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 วันท
 • โครงการประชุมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560 วันท
 • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 8-13 ม
 • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการประเมินผลวิชาโึรงการ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานแนะแนวอาชีพและจัดหารงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาและปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นายวิวัฒน์ บุญพิคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี กับนักเรียน นักศึกษา และครูที่ปรึกษาแผนกวิชาการบัญชี ที่ได้รับรางวัลเป็นตัวแทน เข้ารอบ 3 ทีม ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉ
 • ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อเป็นการสืบต่ออายุ พระศาสนาช่วยรักษาพุทธประเพณีเพิ่มความสุขและสิริมงคลแก่ตนเอง ในวันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา
 • งานโครงการพิเศษการและการบริการชุมชน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 ณ ปั้ม ปตท.เจเจปิโตรเลียม อำเภอท่าตูม โดยนายสมชาย อำพัน
 • ท่านไปเพื่อก้าวหน้า ท่านมาเพื่อสร้างสรรค์ ยินดีกับก้าวใหม่ รองสมพร หมานมา รักและห่วงใย รองยุทธพงษ์ เดชบุรัมย์ งานเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ วิทยา
 • คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ วิวัฒน์ บุญพิคำ ด้วยความยินดียิ่ง วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • การประกวดสุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพและคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการถวายอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เพื่อให้บุคลากร และนักเรี
 • ผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ สนามโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
 • นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยร่วมกันทำความสะอาดและพัฒ
 • โครงการประชุมสัมมนาการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • มุทิตาจิต รองผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ สิงหเสนา ด้วยความกตัญญูกตเวที โดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอ
 • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ทีมพนมดิน Robot วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษพานาโซนิกค์ อวอร์ด ในการแข่งขันชิงแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ เอบียู เอเชียแปซิฟิก คอนเทสต์ 2017 (ABU Asia –
 • นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นำทีมหุ่นยนต์พนมดินโรบอท วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม รับโล่รางวัลจากท่านดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ก่อนเดินทางไปแข่งขัน ABU
 • คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมส่งกำลังใจส่งแรงเชียร์ ให้กับทีมพนมดินโรบอท เพื่อเดินทางเข้าร่วมแข่งขัน ABU Asia - Pacific Robot Contest 2017 Tokyo-Japan ณ กรุ
 • คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเแลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำ
 • นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เยี่ยมโครงการร่วมใจชาวอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ อบต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
 • โครงการ ปลูกต้นไม้(ชมพูพันทิพย์) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยบริ
 • นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับ ทีมพนมดินโรบอท ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ABU Robot Contest Thai
 • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center Thailand 4.0 ปีงบประมาณ 2560 ในระหว่าง
 • ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานวิชาชีพอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานโครงการเชิดชูเกียรติ ทีมพนมดินโรบอท ที่ได้รับ
 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ คุณธรรมนำความรู้ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดพระพุทธบาทพนมดิน วัดโพธิ์พฤ
 • ทีมพนมดิน Robot จากวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ร่วมออกรายการ "มัมคลับ (MOM CLUB)" เอ็มคอตแฟมิลี (MCOT Family) สถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลจากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร วันที่ 3 กรก
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการต้นไม้ถวายพ่อ สานต่อปณิธาน อภิบาลทองอุไร โดยนางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิด วันพฤหัสบดี ที่ 29
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมดำเนินโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิด วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา ผู้อำนวยการวิยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นประธานในพิธีเปิด วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพ
 • คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมยืนต้อนรับแสดงความยินดีกับ ทีมพนมดิน (Robot) วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ที่คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำป
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการกีฬาสีสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับองค์กรเครือข่ายชุมชน ในการป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาท และการใช้ความรุนแรง (1 สถานพินิจฯ 2 สถานศึกษา) ประจำปีงบประม
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการ สัมมนานักเรียน นักศึกษากลับจากฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ/ฝึกอาชีพ ภาคเรียน ที่ 2 /2559 วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอา
 • งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช1.และระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ 15 พฤษภาคม 2560 ณ
 • งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปิรินิพพาน วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ วัดป่าน้อย อำเภอท่า
 • งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการ เบิกจ่ายเงินเรียนฟรี รายการค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2560
 • งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินโครงการ ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 สืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาีพท่าตูม
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2560 เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ระหว่างวันท
 • งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใันวันที่ 12 เมษายน 2560 ณ ปั้ม ปตท.เจเจปิโตรเลี่ยม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุริน
 • งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินโครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจ
 • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 วันพุธ ที่ 29 มีนา
 • งานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ.2560-2564 แบบมีส่วนร่วม วันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการ
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ขอแสดงยินดีกับทีม พนมดิน หุ่นยนต์ ABU ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ของประเทศ ในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (ABU) รอบชิงชนะเลิศ 2560 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ส
 • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ English Camp for Developing Skills ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1 วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา 2559 วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการประกวดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1-3 วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการตามรอยพ่อสานต่อปณิปธานอาชีวะบริการเพื่อประชาชน เพื่อให้บริการซ่อมยานพาหนะเครื่องจักรกลทางการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์
 • งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการประชุมสัมมนาและปัจฉิมนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่าน้อย อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้นักเรียน นักศึก
 • หมวดชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพท
 • คณะผู้บริหาร นำโดย ท่านผอ.ศิริวรรณ วงศ์วิลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ครู เจ้าหน้าที่บุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐) วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด
 • คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ธุรการบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมงานวันครู ระดับกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2560 วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 100 ปี วิทยาลัย
 • ส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2560 สู่ลูกศิษย์ จากใจคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2559 ณ บริเวรลานลำดวนวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร และโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัย ชื่นสุข สามัคคี วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2559 ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและทำบุญประจำปี วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ประจำปี 2560
 • ส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2560 สู่ลูกศิษย์ จากใจคณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2559 ณ บริเวรลานลำดวนวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - 4 มกราคม 2560 เพื่อให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ ทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ให้กับประชาชนที่สัญจรไป-มา ช
 • งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา "ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560" วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ ปั้ม ปตท.เจเจปิโตรเลียม อำเภอท่า
 • หมวดวิชาภาษอังกฤษ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมกับชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดำเนินโครงการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางภาษา ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมอ
 • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กำหนดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวั
 • สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กำหนดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวั
 • คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการมานิต เต็มแก้ว ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2559 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
 • ชมรมลูกเสือวิสามัญ งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการพิธีเข้าประจำกอง ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถานศึกษา 24 พฤศจิกายน 2559 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ "รวมพลังแห่งความภักดี" งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหาก
 • โครงการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การประกวดกิจกรรมองค์การวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2559
 • ท่าน ผอ.ศิริวรรณ วงศ์วิลา ให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ในช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559
 • การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ และคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ ศิริวรรณ วงศ์วิลา และครูสุเมธ ถูกจิตต์ ด้วยความยินดียิ่ง วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2559
 • คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับท่าน ผอ.วรรณภา พ่วงกุล รองฯยงค์ ราศรีเฟื่อง และครูจตุภูมิ ปัญญาเอก ที่ได้รับคำสั่งไปปฏิบัติราชการ
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ อดุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิ
 • คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบริบบิ้นสีดำแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีดังกล่าว
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการแสดงความไว้อาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
 • พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาสักการะ พระบรมรูปเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการ วันปิยมหาราช ประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2559
 • โครงการรับโอกาสทางการศึกษา โดย ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และชมรมวิชาชีพบัญชี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1
 • ชมรมวิชาชีพบัญชี ดำเนินโครงการบัญชีอาสาปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559
 • แผนกวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2559 (คิดต้นทุนการทอเสื่อกก บ้านโพนยาง) วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559 ณ บ้านโพนยาง ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม
 • วันแม่แห่งชาติ วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1
 • โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ผู้เรียนอาชีวะ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559
 • น้อมสดุดีสุนทรภู่ เชิดชูอนุรักษ์ภาษาไทย โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันศุกร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ อาชีวะสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
 • โครงการวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • การแข่งขันกีฬาสีสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 วันที่ 23-30 มิถุนายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรระดับชาติระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
 • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่าง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม กับ โรงเรียนลานทรายพิทย
 • โครงการพิธีรับเข้าเป็นตรียมวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 16 มิถุนายน 2559 ณ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • พิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพศุนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center ) ประจำปีงบประมาณ 2559 วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณหน้าอาคาร 2
 • โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการสัมมนา นักเรียน นักศึกษากลับจากฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพฝึกอาชีพ ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบทวิศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมกับโรงเรียนลานทรายพิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2559 งานกิจกรรมฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปละปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2559 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 2 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงครองราชย์ ปีที่ 50
 • โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ สืบสานประเพณี สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559
 • โครงการอาชีวอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ 2559 วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559ณ บริเวณปั้ม ปตท.ปิโตรเลียม ท่าตูม
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559
 • โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • พิธีเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ปีงบประมาณ 2559 ระหว่าง วันที่ 21-24 มีนาคม 2559 โดยมีพิธีเปิด วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 2559
 • โครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (Computer and Information For Work) วันที่ 7-23 มีนาคม 2559 โดยมีพิธีเปิด ณ เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
 • โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีะการศึกษา 2559วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการ English Camp ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 แผน
 • พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา2558
 • โครงการ Good Bye Senior party บัญชีลั้นลา ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณหน้าอาคารพนมดิน ชมรมวิช่ชีพบัญชี ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 • โครงการปัจฉิมนิเทศ ติดตามผู้สำเร็จการศึกษานัดพบแรงงาน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 งานแนะแนว ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการประกวดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558 วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 งานหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559 ณ หอประชุมอาคาร 1
 • โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ชมรมลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ชื่นสุข สามัคคี ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โครงการยกย่องเชิดชูคนดี ประจำปี 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตุม
 • โครงการทำบุญสืบสานประเพณีขึ้นอาคารใหม่ วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 ณ อาคารพนมดิน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ประชุมผู้ปกครองและกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ในสัปดาห์วันครู วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2558 วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • วันครู ๒๕๕๙ อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ กลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 ณ หอประชุม อาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ (กิจกรรมถนนสู่อาชีพ) วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 ณ ลานลำดวน วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2559 ณ ด้านล่างอาคาร 2 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันพุธ ที่ 6 มกราคม 2559 งานกิจกรรมฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
 • โครงการอาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2558 ณ ปั๊ม ปตท.ท่าตูม
 • กีฬาสีสายสัมพันธ์ ครั้งที่ 21 บ้านช้างเกมส์ วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการการเรียนรู้วัฒนธรรมวันคริสต์มาส Merry Chrismas & Happy New Year Fantasy ภาคเรียน ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมอาคาร 1
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนภูมิภาค วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ วัดปทุมทอง
 • งานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และวันชาติไทย ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอำเภอท่าตูม
 • โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ตรวจสุขภาพ และสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558
 • การประเมินงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2558
 • การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและคัดเลือกสมาชิกดีเด่น วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2558
 • พิธีถวายราชดุดี วันคล้ายวันสวรรณคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันอังคาร ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุริทร์
 • ประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
 • โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ตามาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2558 เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ ณ ตำบลกระโพ ตำบลบัวโคก ตำบลโพนครก
 • โครงการกิจกรรมส่งเสริมแลกวัฒนธรรมภาษา วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 แผนกสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 8 วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมอาคาร 1 งานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
 • ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการศึกษา ทวิภาคี เรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมอาคารบ้านช้าง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการ ประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับสถานศึกกษา วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลามสักการบูชาพระบรมรูป เนื่องในวันปิยะมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ณ เทศบาลอำเภอท่าตูม
 • โครงการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและแข่งขันทักษะวิชาชีพพื้นฐานระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • กิจกรรมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาสักการบูชาพระบรมรูป เนื่องในวันปิยมหาราช วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2558
 • โครงการช่างยนต์ เข้มแข็งแข่งขัน ฟุตซอลช่างยนต์คัฟ ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งวัฒนธรรม ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการสืบสานวัฒนธรรม (การประยุกต์นุ่งผ้าไหมสุรินทร์) วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการ ปลูกไม้มงคลเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 โดย ชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอท่าตูม วันที่ 12 สิงหาคม 2558
 • กิจกรรม วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการ Zero Accident อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 2 และ ลานกิจกรรมหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยก
 • โครงการวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการคุณธรรมนำความรู้ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันอังคา
 • โครงการนิเทศนักเรียนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและประชุมสัมนาครูในสถานประกอบการในระหว่างวันที่ 6-11กรกฏาคม 2558
 • คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่ม ๒)ประจำปีงบประมาณ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม บริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการทำบุญแผนกวิชาบัญชี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๒ ชั้น ๒ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑กรกฎาคม ๒๕๕๘ กองลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center)ปีงบประมาณ 2558วันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
 • การอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ (ธุรกิจขนาดย่อม) โครงการศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษา อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 30 มิถุนายน 2558
 • พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการปฐทนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างเครือข่ายลดปัญหาการลาออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ ระดับ ปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • พิธีรดน้ำดำหัว คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • มาดีใจ ไปคิดถึง ครูนพอนันต์ นรโคตร และครูอัศวิน สร้อยจิตต์ วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัย แน่นอน บ.โตโยต้า สุรินทร์ (1991) จำกัด วันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 ในวันที่ 1เมษายน 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ผอ.สมใจ เขาว์พานิช ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 มีนาคม 2558 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ปริธานความดี ปีมหามงคล ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fixit Center) ปีงบประมาณ 2558 วันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
 • โครงการ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ /ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/ 2558 วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอาคาร1 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชากา
 • โครงการ ประกวดโครงการนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.๓ และ ปวส.๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึษา ๒๕๕๗ วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ หอประชุมอาคาร ๑ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอ
 • โครงการอยู่ก็รักจาก็คิดถึง (Love Forever) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ สนามบาสเกตบอล วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการพิธีเข้าประจำกองและเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการสายใยรักจากน้องสู่พี่(Good bye Seniors 2014) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • แนะแนวศึกษาต่อและนัดพบตลาดแรงงาน จากสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 วันที่ 20 เดือน มกราคม 2558 ณวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ เรื่อง เส้นทางบัญชีสู่อาเซียน วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2558 โดยแผนกวิชาการบัญชี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการตักบาตรข้าวสารอาหาร แห้ง ต้อนรับปีใหม่ 2558 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม งานกิจกรรม ฝ่ายพัฒนานักเรียน นักศึกษา
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ตรวจรถพร้อมใช้ ปลอดภัยแน่นอน เทศกาลปีใหม่ ณ ปั๊ม ปตท. เจเจ ปิโตรเลียม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 30 ธันวาคม 2557
 • โครงการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ชื่นสุข สามัคคี ปีใหม่ 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 29 ธันวาคม 2557
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางวรรณภา พ่วงกุล รับโล่ Fixit center วันที่ 29 ธันวาคม 2557
 • กีฬาสีสายสัมพันธ์ครั้งที่ 20 วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • Merry Christmas & Happy New Year Fantasy ประจำปีการศึกษา2557
 • โครงการเยาวชนวัยใส ต้านภัยบุหรี่และสุรา วันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2557 17 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • โครงการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อหลวง 17 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธัน
 • นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วยครู อาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา ชมรมลูกเสือวิสามัญ ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระช
 • การประเมินลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 4 ธันวาคม 2557
 • การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ เปิดประตูสู่อาชีพ(OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่6 ในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 17 ปี2557
 • พิธีถวายราชสดุดี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 25 พฤศจิกายน 2557 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และ วิทยาลัยอาชี
 • นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นผู้อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้
 • การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาสักการะ พระบรมรูป เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตูม
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2558 วัน พุธ ที่ 8ตุลาคม2557 ณห้องประชุมอาคารบ้านช้างวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • งานเลี้ยงส่ง รองฯจักรกริช โพธิ์อุดม ต้อนรับ ครูถวิล ว่องไว ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 6 ตุลาคม 2557
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย Moodle ตามโครงการส่งเสริมครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๓๐๕ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • Honda Student Safety Riding Skill Contest ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า บุรีรัมย์ยนตรการ จังหวัดบุรีรัมย์ "อุบัติเหตุเป็นศูนย์"
 • ประเมินสถานศึกษาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สู่ความเป้นเลิศ ประจำปี 2557 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันพุธ ที่ 10 กันยายน 2557
 • โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และโครงการประกวดวงดนตรี ประจำปีการศึกษา 2557วันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12สิงหามหาราชินี วันอังคารที่ 12สิงหาคม 2557ณ
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 8 สิงหาคม 2557
 • โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
 • โครงการปรองดองสมานฉันท์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คมช.)ปีการศึกษา2557 วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนปฏิบัติการ ตึกสูง 4 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557
 • โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านนางแคบ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 16 กรกฎาคม 2557
 • คุณธรรมนำความรู้สืบสานอนุรักษ์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ประจำปีการศึกษา 2557
 • ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมท่าตูม 9-10 กรกฎาคม 2557
 • พิธีไหว้ครูประจำปี2557วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 12 มิถุนายน 2557
 • เลือกตั้งนายกองค์การนักธุรกิจในอนาคตแห่งประเทศไทยและนายกองค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทยหน่วยวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
 • ประเมินห้องเรียนรู้เฉพาะทาง งานจักรยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 10 มิ.ย. 57
 • ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 7 มิ.ย. 57
 • โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมประจำปี 2557 5 มิ.ย. 57
 • โครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรด้านการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 26 พฤษภาคม2557
 • โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปฐมนิเทศน์ นศ.ใหม่ วันที่14-16 พฤษภาคม 2557
 • นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับนายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 15 พฤษภาคม 25
 • กีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ อ.ท่าตูม ครั้งที่ 5
 • อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี2557
 • โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์และรดน้ำดำหัวสืบสานประเพณีประจำปี 2557
 • พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 18 มีนาคม 2557
 • นางวรรณภา พ่วงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับนายเจี่ยง วงศ์สวัสดิ์สุริยะ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 15 พฤษภาคม 255
 • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดจำปาหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 7 มีนาคม 2557
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม นางวรรณภา พ่วงกุล เยี่ยมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอท่าตูม
 • ต้อนรับผู้อำนวยการ นางวรรณภา พ่วงกุล วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 8 มกราคม 2557