• ชมรมวิชาชีพบัญชีร่วมกับแผนกวิชาการบัญชี ดำเนินโครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมลอยกระทง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดโพธิ์พฤกษาราม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นางเอี่ยมนภา บุญจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนจากบริษัทคุณเฮงยานยนต์สุรินทร์ (1999) จำกัด ร่วมกับ บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด มอบทุนสนับสนุนให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม เป็นตัวแทนในการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 22/2562 วันที่ 11
  • วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ร่วมโครงการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
  • นางเอี่ยมนภาบุญจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาสุดยอดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 ณบริเวณลานลำดวลวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม