ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
  งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประจำปี 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
  โครงการคุณธรรมนำความรู้ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2555
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 14 มิ.ย. 55
  พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สงกรานต์สามัคคี ร่วมใจทำดี วันปีใหม่ไทย 10 เม.ย. 55
  งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ ลำน้ำมูล ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 27-28 ตุลาคม 2555
  พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 12ตุลาคม2555 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  โครงการคุณธรรมนำความรู้ สืบสานอนุรักษ์ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 30กรกฎาคม2555