งานวิจัย พัฒนา นวัฒตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2553


     เครื่องหั่นตะใคร้
     เครื่องยิงทราย2ระบบ
     เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว
     ตู้แช่อัตโนมัติ2ทางเลือก
     เครื่องป้องกันการหลับในเวลาขับขี้ยานพาหนะ