เผยแพร่เอกสารผลงานวิชาการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
  ผลงานวิชาการนายยุทธพงษ์ เดชบุรัมย์
  ผลงานวิชาการนางสาวสุชาวลัญช์ สุขจิต
  ผลงานวิชาการรองฯศุภานัน สุวรากรกุล