Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม (Thatum Industrial And Community Education College) ยินดีต้อนรับ

 
   ประวัติสถานศึกษา
   ข้อมูลสถานศึกษา
   ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
   คณะผู้บริหาร
   บุคลากรวิทยาลัย
   การจัดการหลักสูตรการศึกษา
   ข้อมูลนักเรียน
   แบบการแต่งกายนักศึกษา
   คู่มือนักเรียน/นักศึกษา
   เกียรติบัตรวิทยาลัย
   อนุสรณ์รุ่นนักศึกษา
   วารสารบ้านช้าง
   ประมวลภาพวันวาน
   โรงเรียนในเครือข่าย
   สถานประกอบการในความร่วมมือ

 
   ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
   ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   ฝ่ายวิชาการ
   งานวิจัย ฯ
   งานทะเบียน
   E -Learnning
   แผนการปฏิบัติงาน
   คำสั่งวิทยาลัยปี2560

.
 
    ปฏิทินการส่งงานฝ่ายวิชาการ1/60
    รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
    คู่มือการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ
    บันทึกโครงการสอน
    บันทึกหลังการสอน
    แบบข้อสอบปลายภาค
    บันทึกข้อความส่งโครงการสอน
    แบบฟอร์มส่งแผนการสอน
    ปฏิทินการส่งงาน ฝ่ายวิชาการ
    แผนการสอนวิชาฝึกงาน
   แบบฟอร์มแผนการสอนฝึกงาน

 
     แผนปฏิบัติราชการประจำปี2560
     การจัดส่งรายงานผลิตผลฯ (สผ5)
     แบบเสนอโครงการปีงบประมาณ2561
     เอกสารแบบฟอร์ม สผ.1- สผ.5
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.1
     แบบรายงานควบคุมภายใน ปย.2
     ส่งรายงานการศึกษาตนเองSSR60
     ปฏิทินกำกับดูแลติดตามข้อมูลSAR
     คำสั่งงานประกันคุณภาพภายใน2560
     รายงานการประเมินตนเอง
     แบบเครื่องมือประเมินตนเอง
            (ครูที่ปรึกษา)2559
     แบบเครื่องมือ แผนก2559
     แบบเครื่องมือ ประเมินสถานศึกษา2559
     แบบกำกับติดตามการดำเนินงานประกันฯ
     ข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์ฯ2560
     รายงานสรุปรายชื่อผู้ส่งเค้าโครงงานวิจัยฯ
     เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน2/2558
     แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน
     แนวทางส่งเสริมการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ฯ
     แบบเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ 2558
     เอกสารรูปแบบปกโครงการ
     รวมเอกสารงานวิจัยปี2557

 
   คู่มือการประเมินข้าราชการ

    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    การบัญชี
   ช่างยนต์
   ช่างไฟฟ้ากำลัง
   ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    ช่างโลหะการ
    ช่างเทคนิคพื้นฐาน
    ช่างกลโรงงาน
   สามัญสัมพันธ์
   ตารางการใช้ห้องเรียน
   ตารางสอนครู-อาจารย์
   ตารางเรียนนักศึกษา
   ข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา
   สาขาวิชาที่เปิดสอน
   ข้อมูลการบริหาร
   ข้อมูลอาคารสถานที่
   ข้อมูลทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
   ศูนย์รวมแรงงานด้านอุตสาหกรรม
   ข้อมูลเศรษฐกิจ
   เศรษฐกิจพอเพียง
   ข้อมูลการศึกษา
   ตารางเรียนนักเรียน/นักศึกษา
   แบบคำร้องงานทะเบียน
  

 
ประจำเดือนกันยายน2560
  ตารางปฏิบัติงานธุรการ2/59
  ตารางเวรกิจกรรมหน้าเสาธง1/60DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
DSC00173_jpg
 

                มุทิตาจิต รองผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ สิงหเสนา ด้วยความกตัญญูกตเวที โดยนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ร่วมกับแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการ วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และชมรมวิชาชีพการบัญชี ดำเนินโครงการ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอาคาร 1 วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ต้อนรับทีมพนมดินโรบอท วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลพิเศษพานาโซนิกค์ อวอร์ด ในการแข่งขันชิงแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ เอบียู เอเชียแปซิฟิก คอนเทสต์ 2017 (ABU Asia – Pacific Robot Contest 2017) ครั้งที่ 16 ภายใต้ชื่อการแข่งขัน “ยุทธการจานร่อน” ณ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม


DSC00173_jpg
     

 
       วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
       วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
       วิทยาลัยการอาชีพศรีขรภูมิ
       วิทยาลัยการอาชีพสังขะ
       วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
       วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
           การจัดการรัตนบุรี
       ข้อมูลพื้นฐาน อศจ.สุรินทร์

 
       สำนักงานคณะกรรมการ
             การอาชีวศึกษา
       สำนักอำนวยการ
          การอาชีวศึกษา
       สำนักความร่วมมือ
               การอาชีวศึกษา
       สำนักติดตามและประเมิน
          ผลฯ
       สำนักนโยบายและแผนฯ
       สำนักมาตรฐานการ
             อาชีวศึกษา
       สำนักวิจัยและพัฒนาการ
            อาชีว
       สำนักพัฒนาสมรรถนะครู
              และบุคลากร
       กลุ่มงบประมาณและติดตาม
            ผล
       ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 
       แบบบันทึกรายงานครู-เจ้าหน้าที่
       แบบฟอร์มขอซื้อ-ขอจ้าง
       แบบส่ง ขร . งานทะเบียน
       แบบต่อใบอนุญาติวิชาชีพ
       แบบรายงานการอบรม
       แบบบันทึกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
       สมุดบันทึกความดี
 
       รายชื่อนักศึกษาปวช1.
       รายชื่อนักศึกษาปวช2.
       รายชื่อนักศึกษาปวช3.
       รายชื่อนักศึกษาปวส1.
       รายชื่อนักศึกษาปวส2.

 
       งานครูที่ปรึกษา(ทป.1-6)
       แบบฟอร์มใบตอบรับ
       รูปเล่มแบบเสนอโครงการ
       กำหนดการกิจกรรมหน้าเสาธง
       ตารางกิจกรรมหน้าเสาธง1/60
       มาตรการรับน้อง
      

 
       เทศบาลท่าตูม
       โรงพยาบาลท่าตูม
       ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
       เกษตรอำเภอท่าตูม
       รายงานพยากรอากาศ
       ค้นหารหัสไปรษณีย์
       หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
       ค้นหาข้อมูลต่าง

      

ติดต่อผู้ดูแลระบบ